Dostawy LPG do Polski będą wstrzymywane przez Rosjan, kierowcy mogą spodziewać się znacznego wzrostu cen

Dostawy LPG do Polski będą wstrzymywane przez Rosjan, kierowcy mogą spodziewać się znacznego wzrostu cen

Ilość LPG w Polsce znacząco wzrosła w zeszłym roku, co sprawiło, że obecnie ceny autogazu są wyjątkowo atrakcyjne, nawet poniżej 2,70 zł/l. Dyrektor generalny Polskiej Organizacji Gazu Płynnego, Bartosz Kwiatkowski, przewiduje, że wzrost cen LPG o co najmniej 20 proc. będzie odczuwalny dopiero jesienią. Warto zauważyć, że mimo wprowadzenia amerykańskich sankcji wobec rosyjskiego dostawcy LPG – Sibur, obecnie nie widać jeszcze efektów w postaci wstrzymania dostaw.

W grudniu ubiegłego roku weszły w życie unijne sankcje na Rosję, obejmujące m.in. embargo na import rosyjskiego LPG. Sankcje te mają roczny okres przejściowy, co sprawia, że trudno jest obecnie prognozować skale wzrostów cen LPG. Nie wszyscy przedsiębiorcy jeszcze zabezpieczyli dostawy z innych niż rosyjskie kierunków, co może wpłynąć na cenę tego paliwa w przyszłości.

Jak informuje Polska Organizacja Gazu Płynnego, import LPG do Polski wzrósł o 6,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim, sięgając 2 625 tys. ton. Należy podkreślić, że chociaż Rosja nadal pozostaje głównym dostawcą LPG do Polski, jej udział procentowy w rynku zmalał. Ceny importowanego LPG z innych kierunków były jednak wyższe niż te z Rosji.

Ministerstwo Przemysłu

W związku z sytuacją na rynku LPG, 1 lipca Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało odpowiedzialność za rynek paliwowy, w tym LPG, do Ministerstwa Przemysłu. Nowy resort ma zająć się tematem LPG, a do końca roku pozostało niewiele czasu. Wiceminister klimatu i środowiska, Miłosz Motyka, zaznaczał, że konieczne będzie zagwarantowanie dostaw paliwa z kierunku zachodniego, ponieważ infrastruktura magazynowa LPG znajduje się głównie na wschodzie kraju.

Przedsiębiorcy zwracają uwagę na trudności związane z brakiem sprecyzowanego katalogu dokumentów wymaganych przez służby podczas odprawy cystern z LPG, co prowadzi do dużych opóźnień. Dyrektor POGP, Bartosz Kwiatkowski, wyraził nadzieję, że sytuacja ta się szybko poprawi i zostanie wprowadzony odpowiedni katalog dokumentów, które będą wymagane podczas przewozu paliwa.

Pogorszenie relacji na linii Rosja – UE oraz wprowadzone sankcje mogą mieć wpływ na sytuację na rynku LPG w Polsce w najbliższej przyszłości. Trudno obecnie określić, jakie będą skutki wprowadzonych embarg, jednakże wiele zależeć będzie od szybkości i skuteczności działań podejmowanych przez odpowiednie instytucje i przedsiębiorców.