Jak wykorzystać specjalne techniki kulinarnego dziedzictwa babci?

Jak wykorzystać specjalne techniki kulinarnego dziedzictwa babci?Aktywni rodzice – wsparcie dla matek po powrocie do pracy

Aktywni rodzice – wsparcie dla matek po powrocie do pracy

Obserwujemy zróżnicowanie w podejściu do aktywności zawodowej u ojców i matek. Ojcowie zazwyczaj pozostają aktywni zawodowo bez względu na liczbę małych dzieci w rodzinie. Z kolei w przypadku kobiet aktywność zawodowa jest ściśle powiązana z liczbą posiadanych dzieci oraz wiekiem najmłodszego (lub jedynego) potomka. Stąd wynika potrzeba wsparcia matek i w efekcie program AKTYWNY RODZIC, popularnie zwany BABCIOWYM.

Od kiedy babciowe?

Każda mama, która będzie chciała iść do pracy po 18. miesiącu życia dziecka, będzie mogła uzyskać pomoc w postaci 1,5 tys. zł. Na co przeznaczą te środki, będzie zależało od rodziców. Będą mogli np. sfinansować z nich opiekę sprawowaną przez babcię (w tym emerytkę) na podstawie umowy uaktywniającej (umowy zawieranej z nianią).

Warunek jest jeden: rodzic ma przystąpić do pracy. Jeżeli ktoś nie chce lub nie może korzystać z „aktywnych w pracy”, i tak będzie otrzymywał 500 zł w ramach „aktywnych w domu”.

Jesli Sejm i prezydent nie zrobią nam kłopotów, to świadczenie powinno być dostępne od 1 października – powiedział premier Tusk.

Aktywni rodzice w pracy – 1500 zł

To 1500 zł miesięcznie na opiekunkę do dziecka (w tym np. babcię). Świadczenie jest kierowane do aktywnych zawodowo rodziców dziecka w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Będzie przysługiwać przez okres 24 miesięcy od 12 do 35 miesiąca życia dziecka.

  1. Warunek: aktywność zawodowa rodziców.
  2. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, świadczenie to będzie przysługiwało w podwyższonej wysokości 1900 zł miesięcznie.

Aktywnie w żłobku – do 1500 zł

To do 1500 zł miesięczne na opłacenie żłobka. Świadczenie to zastąpi funkcjonujące obecnie dofinansowanie w wysokości do 400 zł do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Wynosić będzie 1500 zł, nie więcej jednak niż opłata, jaką rodzic ponosi za pobyt dziecka w instytucji opieki.

  • Maksymalna wysokość świadczenia wyniesie 1900 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż kwota opłaty za pobyt dziecka w instytucji opieki, w przypadku gdy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazanymi: konieczności stałej lub długotrwałej opieki, lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aktywnie w domu – 500 zł

To 500 zł miesięcznie przez 24 miesiące dla rodziców np. nieaktywnych zawodowo. Warunek – rezygnacja z rodzinnego kapitału opiekuńczego. Świadczenie to będzie stanowiło wsparcie dla rodziców dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia, którzy nie będą uprawnieni lub z własnej woli nie zdecydują się na skorzystanie ze świadczeń „aktywni rodzice w pracy” lub „aktywnie w żłobku”.