Nadszedł strumień pieniędzy do Polski. "Mamy ogromne zainteresowanie"

Nadszedł strumień pieniędzy do Polski. „Mamy ogromne zainteresowanie”

Obecnie mamy, jeśli chodzi o napływ unijnych funduszy do Polski, bo jesteśmy największym beneficjentem polityki spójności i jednocześnie mamy dodatkowe bardzo duże środki z<Nazwa funduszu>. To jest bezprecedensowa sytuacja – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pytana o to, i czy zmienią się wtedy proeuropejskie nastroje Polaków, minister stwierdziła, że dysponowanie środkami unijnymi będzie się zmieniało w UE, ale Polska musi mieć na to duży wpływ. Dodała, że – Będzie także więcej środków, którymi Przykładem jest dyskusja o bezpieczeństwie. UE musi dać więcej środków na ten cel – zarówno na impuls rozwojowy dla przemysłu zbrojeniowego, jak i na, np. na umocnienia, które poprzez położenie geograficzne powinny być w Polsce, bo wyznaczają granicę UE – wytłumaczyła szefowa MFiPR.

– Środki na bezpieczeństwo będą alokowane już nie z tytułu poziomu rozwoju, tylko pewnej potrzeby, w którą Unia zdecyduje się inwestować. (…) i dlatego jest bardzo ważne, żebysmy uczciwie mówili Polakom, że Unia to nie są wyłącznie pieniądze, które dostajemy w ramach Funduszy Europejskich – dodała.

Pełczyńska-Nałęcz zaznaczyła, że są również inne bardzo ważne aspekty obecności Polski w UE, na których „możemy przegrać albo wygrać”. Wyjaśniła, że – Nasz import w minionych 20 latach bardzo wzrósł i musimy walczyć o takie reguły jednolitego rynku, żeby nam się to nadal opłacało. Na tym jest , nie umniejszając ich roli – przekazała minister.

Pod koniec kwietnia rząd przyjął uchwałę w sprawie . Jak podkreślono w komunikacie KPRM, „Pieniaźdze będą zainwestowane m.in. w oraz poprawę dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych” – informowano.

Dodano, że zaproponowane zmiany mają przyczynić się do lepszej realizacji działań m.in. w obszarach: zielonej transformacji, „inteligentnego” i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, opieki zdrowotnej, transformacji cyfrowej, polityki na rzecz dzieci i młodzieży.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy (268 mld zł), w tym 25,27 mld euro (113,28 mld zł) w postaci dotacji (154,81 mld zł) w formie preferencyjnych pożyczek. Zgodnie z celami UE znaczna ma zostać przeznaczona na cele klimatyczne (46,6 proc.), transformację cyfrową (21,3 proc.), a także na reformy socjalne (22,3 proc.).