Sytuacja krytyczna na Odrze - W Niemczech znów pojawiły się martwe ryby

Sytuacja krytyczna na Odrze – W Niemczech znów pojawiły się martwe ryby

Przez prawie dwa lata od katastrofy ekologicznej na rzece Odrze niemieckie instytucje reagują na alarmujące sygnały – na niemieckim odcinku rzeki znaleziono sńięte ryby. To niepokojące zjawisko, które może być związane z obecnością trujących alg.

W porcie we Frankfurcie nad Odrą pojawiło się wiele sńiętych ryb, w tym dużych sandaczy i szczupaków. Krajowy Urząd Środowiska poinformował również, że od kilku dni obserwuje się masowe rozprzestrzenianie się złotej algi Prymnesium parvum. Ta toksyczna alga była jednym z czynników przyczyniających się do masowego sńięcia ryb w sierpniu 2022 roku. Decyzje dotyczące dalszych działań będą podejmowane przez brandenburskie ministerstwo środowiska na podstawie wyników pomiarów – podał Krajowy Urząd Środowiska w Brandenburgii.

Wydarzenia sprzed dwóch lat, gdy doszło do katastrofy na Odrze, wywołanej wysokim zasoleniem, niskim poziomem wody, wysokimi temperaturami i toksyną algi Prymnesium parvum, wskazują, według ekspertów, na główne przyczyny masowego sńięcia ryb. Dla brandenburskiego odcinka Odry parametry jakości wody są monitorowane i analizowane w automatycznych stacjach pomiarowych. Także w Polsce odpowiednie instytucje podejmują działania mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się złotych alg.