Technologia sztucznej inteligencji napędza rozwój firm blockchainowych

Technologia sztucznej inteligencji napędza rozwój firm blockchainowych

Zarówno eksperci Superfund TFI, jak i założyciel Instytutu Badań nad Kryptoekonomią w Wiedeńskim Uniwersytecie Ekonomii i Biznesu zgodnie podkreślają, że rozwój sztucznej inteligencji jest obecnie głównym motorem dla sektora blockchain. Zamiast koncentrować się na bitcoinie, coraz więcej firm z branży blockchain inwestuje w technologię SI, co generuje nowe możliwości rozwoju i innowacji.

Fundusz akcji społek blockchain Superfund TFI, mimo początkowych problemów, zyskał od początku istnienia 55 proc., a w bieżącym roku ponad 17 proc. Początkowe straty zostały zniwelowane dzięki wykorzystaniu rozwijających się technologii oraz zmianie podejścia do inwestowania w branży blockchain.

Technologia blockchain, według zarządzających funduszem, otwiera nowe możliwości nie tylko dla kryptowalut, ale także dla sztucznej inteligencji. Coraz więcej kopalń bitcoina inwestuje w technologie SI, co sprawia, że sektor rozwija się w szybkim tempie, oferując duże możliwości obliczeniowe.

Decyzje i trendy na rynku finansowym

  • ETF dotyczące kryptowalut zyskują na popularności – od sierpnia 2019 roku znalazło się na rynku dziewięć tego typu funduszy, co świadczy o coraz większym zainteresowaniu inwestorów tą branżą.
  • Mechanizm halvingu, który zmniejsza nagrodę za wydobycie nowego bloku o 50 proc. co cztery lata, ma wpływ na podaż kryptowalut i jest jednym z kluczowych elementów rynku.
  • Wykorzystanie blockchain w systemach bankowych może przyspieszyć wymianę informacji, co może wpłynąć pozytywnie na tempo realizacji transakcji finansowych.

Jak zauważają eksperci Superfund TFI, blockchain to nie tylko bitcoin – technologia ta ma znacznie szersze zastosowanie, dlatego fundusz inwestuje w społki rozwijające się w tej dziedzinie. Kopalnie kryptowalut coraz częściej skupiają się na implementacji sztucznej inteligencji, co stanowi drugą nogę biznesu w tej branży.

Prognozy dla polskiej gospodarki

Zarządzający Superfund TFI rewidują prognozy makroekonomiczne dla Polski, spodziewając się wzrostu realnego PKB na poziomie 3,3 proc. Prognozy inflacji zostały zmniejszone z 5 proc. do 4,2 proc. Eksperci wskazują na zmianę nastawienia inwestorów zagranicznych do Polski po jesiennych wyborach oraz na pozytywne trendy na rynku europejskim.

Jednym z kluczowych czynników ryzyka jest tempo wzrostu wynagrodzeń, które nie powinno rosnąć w tempie dwucyfrowym, aby utrzymać inflację na niższym poziomie. Analizując sytuację, zarządzający funduszem oczekują stabilnego wzrostu WIG oraz pozytywnego wpływu inflacji na wyniki spółek.

Trends inwestycyjne na rynku globalnym

  • Europejski Bank Centralny oraz inne banki centralne podjęły decyzje o obniżce stóp procentowych, co ma wpływ na rynek długu i politykę pieniężną w regionie.
  • Oczekuje się, że Rezerwa Federalna w USA dokona dwóch obniżek stóp procentowych w tym roku, co wpłynie na sytuację na rynkach globalnych i kurs walut.
  • Negatywne czynniki wpływające na notowania złotego są uwzględniane na rynkach finansowych, jednak stopy procentowe w Polsce nadal mogą pozostać stabilne pomimo zmian w polityce monetarnej innych banków centralnych.

Eksperci Superfund TFI podkreślają, że obecne tendencje zarówno na rynku krajowym, jak i globalnym, wymagają śledzenia i dostosowania strategii inwestycyjnych do zmieniających się warunków makroekonomicznych.