Tekst: Zyski firmy potroiły się w ciągu 4 lat, ale jej kurs giełdowy jest na dnie. Analitycy wyjaśniają, co się dzieje.

Tekst: Zyski firmy potroiły się w ciągu 4 lat, ale jej kurs giełdowy jest na dnie. Analitycy wyjaśniają, co się dzieje.

Text S.A. – producent oprogramowania komunikacyjnego dla biznesu, nieustannie podąża w dół na notowaniach giełdowych. Cena akcji spadła do najniższego poziomu od marca 2022 r. po obiecujących wynikach kwartalnych. Spółka wprowadziła do swojego produktu LiveChat napędzanego sztuczną inteligencją asystenta One, co miało wpłynąć na rozwój produktu. Planowane jest także wprowadzenie nowego źródła przychodów jeszcze w tym roku.

Analityk z Erste Group, Piotr Bogusz, zauważył, że prace nad optymalizacją bazy klientów trwają kilka miesięcy i prowadzą do zwiększonej rotacji, a także wzrostu średnich przychodów na użytkownika (ARPU). Planowane jest także zwiększenie liczby użytkowników ChatBota oraz usprawnienie działania HelpDeska.

Narastający zysk netto na jedną akcję Tekstu S.A. wynosi 6,89 zł za ostatnie cztery kwartały, w porównaniu do 2,41 zł sprzed czterech lat. Wycena spółki Text jest obecnie niska, a wskaźnik ceny do zysku wynosi tylko 11,3. Współczynnik ten był o wiele wyższy w 2021 r., wynosząc 33,5.

Wpływ sztucznej inteligencji na spółkę Tekstu

W poprzednich latach Text był postrzegany jako spółka wzrostowa, natomiast teraz klasyfikowany jest jako „value”, czyli spółka działająca na rynku dojrzałym. Rynek dla Tekstu staje się trudniejszy, a niska wycena zwiastuje wątpliwości inwestorów. Eksperci zwracają uwagę, że choć narzędzia AI mogą mieć wpływ na firmę, to oferta premium Tekstu może zapewnić pewną elastyczność i dostosowanie do potrzeb klienta.

Wnioski eksperckie na temat przyszłości tekstu i LiveChata

Analitycy wskazują na konieczność korzystania z rozwoju sztucznej inteligencji, szczególnie w przypadku ChatBota. Zmiany w Tekście związane z AI są traktowane jako kluczowe dla dalszego rozwoju spółki. Jednakże, mimo zapowiedzi posunięć przez zarząd, trudno jest określić czy przyniosą one poprawę wyników.

W analizie notowań akcji JSW, które spadły znacząco w ciągu kilku tygodni, eksperci zauważają również trudną sytuację na rynku. Strategia spółki i plany rozwoju AI mogą wpłynąć na dalsze wyniki. Część analityków jednak nie dostrzega klarownego rozwiązania, które mogłoby odwrócić tendencję spadkową.