Emerytura dla nauczycieli w 2024 roku – ZUS tłumaczy nowe zasady wpisu

Emerytura dla nauczycieli w 2024 roku – ZUS tłumaczy nowe zasady wpisu

Popularne miejscowości Nowy zapis w Karcie Nauczyciela. Od 1 września 2024 nauczyciele będą mogli przejść na wcześniejszą emeryturę po uprzednim spełnieniu określonych warunków. Jakie to warunki, kto może skorzystać z przepisów i jakie dokumenty trzeba złożyć? Wyjaśniamy.

Nowe przepisy wchodzą w życie 1 września 2024 roku

Żeby jednak skorzystać z wcześniejszej emerytury, nauczyciele muszą spełnić kilka warunków (łącznie).

Emerytura nauczycielska 2024. Konieczne warunki

Pierwszym koniecznym warunkiem jest rozwiązanie na swoją wniosek stosunku pracy. Możliwe jest uzyskanie wcześniejszego świadczenia, jeśli dojdzie do rozwiązania stosunku pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w innych okolicznościach, np. szkoła zostanie całkowicie lub częściowo zlikwidowana. Więcej na ten temat TUTAJ.

Dana osoba musi rozpocząć także wykonywanie zawodu na stanowisku nauczyciela, wychowawcy czy pracownika pedagogicznego przed 1 stycznia 1999 r. Ważny jest także okres składkowy. Na wcześniejszą emeryturę może przejść osoba, której okres składkowy wynosi nie mniej niż 30 lat. Co najmniej 20 lat okresu składkowego musi wynikać z wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego.

Emerytura nauczycielska 2024. Kto i kiedy może skorzystać?

Na wcześniejsze emerytury nauczyciele będą mieli szansę przechodzić etapami. W tym wypadku ważny będzie wiek. Jako pierwsi z nowych przepisów skorzystać mogą nauczyciele, którzy urodzili się przed 1 września 1966 roku, jeśli przed dniem wejścia w życie przepisów ukończyli 58 lat i spełniają inne warunki. Jako drudzy na emeryturę będą mogli przejść od 1 września 2025 roku nauczyciele urodzeni po 31 sierpnia 1966, a przed 1 września 1969 r., jeśli przed 1 września 2025 ukończą co najmniej 56 lat. Z kolei od 1 września 2026 roku na emeryturę będą miały szansę przejść osoby urodzone po 31 sierpnia 1969 r. Co ważne, warunki uzyskania nowej emerytury nauczycielskiej są takie same dla kobiet i dla mężczyzn. Prawo do niej nie ustaje, kiedy dana osoba osiągnie wiek emerytalny.

Jak ZUS obliczy wysokość emerytury nauczycielskiej?

Warto pamiętać, że do nowej emerytury nauczycielskiej prawo nie jest ustalane w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, a żeby ją otrzymać wniosek należy złożyć jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Wynosi on dla kobiet 60 lat, a dla mężczyzn 65. Najwcześniej wniosek o nową emeryturę nauczycielską będzie można złożyć w sierpniu 2024, czyli równo miesiąc przed wejściem w życie nowych przepisów. Jeśli złożymy wniosek wcześniej, możemy uzyskać decyzję odmowną. Nowa emerytura będzie obliczana na podstawie podzielenia podstawy obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na tę emeryturę danego ubezpieczonego.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

ZUS wskazuje, że osoby chcące skorzystać ze świadczenia i które mają ustalony kapitał początkowy powinny złożyć następujące dokumenty:

  1. Wniosek o ustalenie prawa do emerytury wraz z oświadczeniem o stanie cywilnym,
  2. Informację o kontach indywidualnych, prowadzonych na rachunkach emerytalnych i rentowych, tj. świadczeniobiorcy w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Informację o kapitale początkowym i wnoszonych ewentualnych składkach na ubezpieczenie emerytalne z ZUS KRUA,
  3. Informację o zarejestrowanych instytucjach finansowych i o spółkach ubezpieczeń na życie, z którymi zawarte zostały umowy ubezpieczenia lub umowy produkty strukturyzowane,
  4. Dokumenty wyznaczające osobę do reprezentacji w związku z przekazywaniem ZUS dokumentów,
  5. Oświadczenie świadczeniobiorcy o wskazaniu bądź nie wskazaniu sygnatariusza wniosku do otrzymania informacji w formie elektronicznej, z ewentualnym numerem NIP osoby trzeciej.

ZUS wskazuje, że ostatni dokument nie musi być składany, jeśli pracodawca złożył już do ZUS dokument ZUS ZWUA.