Inspektorzy analizują kampanię programu "Rodzina 500 plus". Wiele kwestii jest pod lupą.

Inspektorzy analizują kampanię programu „Rodzina 500 plus”. Wiele kwestii jest pod lupą.

Zastrzeżenia Najwyższej Izby Kontroli dotyczą kampanii „Rodzina 800 plus”, realizowanej przez Kancelarię Premiera Mateusza Morawieckiego. W raporcie wskazano na „niegospodarność i brak celowości w wydatkach”. W ramach tej kampanii, informującej o podwyżce wysokości świadczenia, wydano prawie 7 mln zł.

Na krytykę NIK nie kończą się jednak zarzuty. Sprawę ujawniła „Rzeczpospolita”. Kampania „Rodzina 800 Plus” to jedno z 10 takich projektów, realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ubiegłym roku. NIK szczególnie przeanalizowała tę inicjatywę, która dotyczyła podniesienia kwoty świadczenia 500 plus.

Najwyższa Izba Kontroli ma zarzuty co do terminu przeprowadzenia wspomnianej kampanii. KPRM publikowała reklamy w internecie, radiu, telewizji oraz na nośnikach zewnętrznych w okresie od 1 czerwca do 4 sierpnia 2023 roku, czyli przed oficjalnym wejściem ustawy w życie.

Sejm przyjął ustawę o wprowadzeniu 800 plus 7 lipca, zaś 9 sierpnia została ona opublikowana w Dzienniku Ustaw. To oznaczało, że kampania informacyjna zakończyła się dokładnie pięć dni po zakończeniu poświęconej jej ustawy. Według NIK nie powinno to się tak odbywać.

Kampania KPRM pod nadzorem NIK

„Wydatki były ponoszone (…) w sytuacji, gdy rozwiązania prawne dotyczące tych uprawnień były na etapie prac legislacyjnych, a zatem nie było pewności, czy rozwiązania te zostaną ostatecznie przyjęte” – tak można przeczytać w analizie NIK.

Najwyższa Izba Kontroli podważa również sens tego rodzaju kampanii informacyjnych, zaznaczając, że zmiana kwoty świadczenia miała nastąpić automatycznie, nie wymagając żadnych działań ze strony beneficjentów. NIK ocenia, że działania informacyjne KPRM były sprzeczne z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, nakazującej celowe i oszczędne wydatkowanie środków.

Koszt kampanii dotyczącej 800 plus wyniósł 6,7 mln zł.

Zarzuty NIK wobec kampanii rządu PiS

Redakcja „Rzeczpospolitej” podaje, że to kolejne zastrzeżenia NIK dotyczące działań KPRM. Połowę z 10 kampanii realizowanych przez kancelarię w minionym roku poddano kontroli. Wyniki wykazały, że nie dokonano oceny skuteczności i efektywności finansowej używanych środków komunikacyjnych oraz narzędzi dotarcia do docelowych grup, co stanowiło działanie nierzetelne.