Jakie kroki podjąć w obliczu problemów z zadłużeniem?

Jakie kroki podjąć w obliczu problemów z zadłużeniem?

Od 50 lat obniżki stóp procentowych były sygnałem do zajęcia długiej pozycji – sprawdzało się to w ośmiu na dziesięć przypadków. Przy czym wyprzedzanie decyzji Fedu bywa zajęciem tyleż opłacalnym, co ryzykownym.

Przed rokiem w „Parkiecie” pisałem już o benefitach płynących z zajęcia długiej pozycji na początku cyklu obniżek stóp, ponieważ już przed rokiem wydawało się, że pierwsze cięcia skradają się tuż za rogiem.

Jak wiemy, do obniżek nie doszło, a rentowności obligacji wzrosły od tego czasu i rosną ponownie od początku roku, choć linia czteroletniego trendu została już złamana, co może okazać się zapowiedzią jego zmiany.