Kontrola oczyszczalni i szamb przez urzędników. Wielokrotnie zgłaszane przypadki do policji.

Kontrola oczyszczalni i szamb przez urzędników. Wielokrotnie zgłaszane przypadki do policji.

Znowelizowane w drugiej połowie 2022 r. przepisy prawa wodnego. Na mocy nowych regulacji zostały zobowiązane do ustalenia, ile takich instalacji znajduje się na ich terenie. Właściciele kontrolowanych nieruchomości powinni natomiast przedstawić oraz w celu potwierdzenia, że szamba są opróżniane regularnie i zgodnie z prawem.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, w przypadku której nie zgłoszono do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – poinformowali urzędnicy. Obowiązek przedstawienia dokumentów w postaci np., dotyczy właścicieli nieruchomości, które. Z szacunków wynika, że. Powołując się na wstępne wyniki, jakie udało się uzyskać Związkowi Celowemu Gminy MG-6 zrzeszającemu 6 gmin członkowskich, portalsamorzadowy.pl podaje, że w tym roku na ich terenie skontrolowano 211 nieruchomości.

Nieprawidłowości w postępowaniu ze ściekami. Jak było w 2023 r? Jak podaje portal, w ubiegłym roku na terenie związku, z czego nieprawidłowości wykryto w 696 z nich. Anna Pająk, kierownik Działu Komunalnego Biura Związku Celowego Gmin MG-6 wyjaśniła w rozmowie z serwisem, że zdarzały się posesje, na których nie było żadnej instalacji do gromadzenia nieczystości, a te następnie.

Za nieprzestrzeganie przepisów może zostać – w zakresie niewywiązania się z obowiązków kontrolno-sprawozdawczych, jak i – za niepokazanie rachunków lub niezgodne z prawem postępowanie ze ściekami. Kary. Znacznie mniej, bo może otrzymać osoba, która utrudnia przeprowadzenie. Jeżeli spraw trafi do sądu, kara może być dużo bardziej dotkliwa -.