Kto może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Kto może otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności?

Prawo Mandaty na plaży. Za jakie zachowanie możesz dostać srogą karę?

Quiz PRL. Kultowe sprzęty kuchenne z czasów PRL-u. To były hity AGD!

Oszczędności Obligacje skarbowe w lipcu 2024. Ile można na nich zarobić?

Zakaz handlu

Niedziele handlowe w Polsce. Jak są czynne sklepy w niedzielę [30.06.2024]?

Super Historia

100 lat debiutu biało-czerwonych na olimpiadach. Paryż 1924

Spis treści

Co to jest niepełnosprawność?

Lista chorób i naruszeń sprawności organizmu

Symbole oznaczenia niepełnosprawności

Kto wydaje orzeczenia o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności może przynieść Ci wiele korzyści, m.in.:

 • Ulgi: zniżki na transport, bilety do kina i teatru, darmowe wejście do muzeów, dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i wiele innych.
 • Ulga podatkowa: na odliczenia od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne.
 • Dofinansowanie m.in. do: turnusów rehabilitacyjnych, sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier architektonicznych (na przykład montażu pochylni, usunięcia progów w budynku).
 • Pomoc w codziennym funkcjonowaniu: dostęp do świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków i innych form wsparcia.

Co to jest niepełnosprawność?

Ważna jest w tym przypadku nie tylko choroba czy też naruszenie sprawności organizmu. Nie są to jedyne czynniki decydujące o przyznaniu stopnia niepełnosprawności. Niepełnosprawność oznacza, według przepisów prawa, trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego, lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodująca niezdolność do pracy.

Istotne są w tym przypadku trzy aspekty funkcjonowania człowieka: fizyczne, psychiczne i społeczne. Musimy pamiętać, że samo wystąpienie choroby znajdującej się w aktualnym spisie nie oznacza automatycznie niepełnosprawności osoby cierpiącej na tę chorobę.

Podstawą do ubiegania się o orzeczenie o niepełnosprawności jest to, że w następstwie pojawienia się choroby doszło u danego człowieka do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.

Lista chorób i naruszeń sprawności organizmu

Choroby oraz naruszenia sprawności organizmu, na jakie w 2024 roku mogą powoływać się osoby wnioskujące o orzeczenie o niepełnosprawności:

 1. Uposłedzenie umysłowe
 2. Choroby psychiczne
 3. Zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 4. Choroby narządu wzroku
 5. Uposłedzenia narządu ruchu
 6. Epilepsja
 7. Choroby układu oddechowego i krążenia
 8. Choroby układu pokarmowego
 9. Choroby układu moczowo-płciowego
 10. Choroby neurologiczne
 11. Inne schorzenia
 12. Znacznego stopnia zeszpecenia
 13. Całościowe zaburzenia rozwojowe

Symbole oznaczenia niepełnosprawności

Międzynarodowe symbole przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

 • 01-U – upośledzenie umysłowe
 • 02-P – choroby psychiczne
 • 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • 04-O – choroby narządu wzroku
 • i inne

Kto wydaje orzeczenia o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności wydają: powiatowe lub miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja; wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja; rejonowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych – jako organ odwoławczy.