Kurs brazylijskiego reala osiąga najniższy poziom od dwóch tygodni

Kurs brazylijskiego reala osiąga najniższy poziom od dwóch tygodni

Rynki dostosowały się do obniżki stóp procentowych banku centralnego i silnego sygnału, że bank centralny jeszcze bardziej poluzuje politykę. Dolar wzrósł aż do 4,1380 reali, a kontrakty terminowe na stopy procentowe gwałtownie spadły we wszystkich przypadkach. Najpopularniejszy kontrakt ze stycznia 2021 r. spadł o 25 punktów bazowych – to największy spadek od prawie roku – do 4,97 proc. Jak wynika z sondażu Reuters, bank centralny Brazylii pozostawi referencyjną stopę procentową Selic na wciąż wysokim poziomie 10,50 proc., kończąc tym samym serię sześciu obniżek stóp procentowych o 50 punktów bazowych, które rozpoczął w zeszłym roku. Teraz pytanie, jak długo potrwa przerwa po tym, jak zaskakująco dobre dane o cenach towarów i usług konsumenckich w maju przesądziły o możliwości podjęcia decyzji o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie.

Prognozy i analizy

Na podstawie wycen rynkowych cykl łagodzenia już się zakończył. Uważamy, że nastąpi jedna ostateczna obniżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, ale jest ona bliska. Ważne jednak jest to, że realne stopy procentowe pozostaną na skurczonym poziomie na poziomie przez resztę roku – stwierdzili analitycy BofA w niedawnej notatce. – Nawet przy obniżce stóp o 25 punktów bazowych do 10,25 proc., realna stopa ex ante wyniosłaby około 7,3 proc., znacznie powyżej 4,5 proc., które bank centralny uważa za neutralne.

Walka polityczna

Walka z szefem banku centralnego Prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva skrytykował wewtorek bank centralny stwierdzając, że jego szef Roberto Campos Neto szkodzi największej gospodarce Ameryki Łacińskiej, sygnalizując jednocześnie, że wyznaczy zastępcę, na którego nie będą miały wpływu wahania na rynku. Partia rządząca Brazylią złożyła pozew przeciwko szefowi banku centralnego kraju, w związku z nasileniem atakow na tempo obniżek stóp procentowych i rzekome uprzedzenia polityczne.

  • Wysoki poziom realnych stop procentowych nadal jest przedmiotem dyskusji i krytyki.
  • Obniżki stop procentowych były kwestionowane przez partię rządzącą.
  • Konflikt między prezydentem a szefem banku centralnego pogłębia się z każdym dniem.

To działania otwarcie eskalującej wojny na słowa między Partią Robotniczą – powszechnie znana jako PT – a szefem banku centralnego, która trwa od czasu, gdy Lula powrócił na urząd na trzecią kadencję w zeszłym roku.

Słaby real i giełda

W tym roku real należy do najgorzej zachowujących się walut w regionie, dotknięty rosnącymi obawami fiskalnymi i spadkiem przepływów spekulacyjnych w związku ze zmniejszeniem spreadów między stopami procentowymi Brazylii i USA. Pogarszająca się sytuacja fiskalna w Brazylii, w połączeniu z niepewnością zewnętrzną, spowodowała spadek giełdy w tym kraju z rekordowego poziomu do najgorszych wyników wśród głównych gospodarek świata w 2024 r. W tym roku indeks Ibovespa spadł o ponad 10 proc.

  1. Real brazylijski osłabł w stosunku do dolara w 2024 r.
  2. Wyniki na giełdzie w Brazylii są jednymi z najgorszych na świecie w tym roku.
  3. Obawy fiskalne i spadek przepływów spekulacyjnych dotknęły real i giełdę.

Słabe wyniki dotyczą również rynku walutowego: real brazylijski również spadł o około 10 proc. w stosunku do dolara w 2024 r., z 4,85 na koniec ubiegłego roku do 5,38. Notowania brazylijskiej waluty są tylko lepsze niż japońskiego jena. Pogorszenie to wynika ze zwiększonego postrzegania ryzyka Brazylii przez inwestorów, szczególnie w obliczu niepewności dotyczącej zarządzania polityką gospodarczą i pieniężną.

Od początku roku ryzyko kraju mierzone pięcioletnim CDS wzrosło o 18,67 proc. Aby zrekompensować ryzyko, rynek żąda wyższych stóp procentowych, a oprocentowanie kontraktów dziesięcioletnich w kraju przekroczyło w tym miesiącu 12 proc. Na początku roku wynosiły one 10,36 proc.