Tajemnicza kraina odkryta pod wodami oceanu obok wybrzeży Norwegii

Tajemnicza kraina odkryta pod wodami oceanu obok wybrzeży Norwegii

Kominy hydrotermalne na dnie oceanu często kojarzą się z ciemnym, niezwykle zimnym i ekstremalnie ciśnieniowym środowiskiem. Przez wiele lat uważano, że lepiej zbadaliśmy Księżyc niż dno oceanów. Oczywiście, na taką głębokość nie docierają promienie słoneczne i eksploracja wymaga specjalistycznych urządzeń, takich jak batyskafy.

Jednak istnieją miejsca na dnie oceanu, gdzie panuje znacznie wyższa temperatura. Aktywność wulkaniczna sprzyja powstawaniu specyficznych oaz ciepła, w których zachodzą reakcje chemiczne, a także gromadzi się życie. Jednym z takich miejsc jest odkryte przez badaczy pole kominy hydrotermalne o nazwie Jøtul, które mierzy co najmniej kilometr długości i 200 metrów szerokości.

Geneza oaz ciepła

Naukowcy, w tym geolog morski Gerhard Bohrmann z Uniwersytetu w Bremie, wyjaśniają, że woda wnika w dno oceanu, gdzie jest podgrzewana przez magmę. Przegrzana woda unosi się z powrotem na dno oceanu, wzbogacając się w minerały zawarte w skałach skorupy oceanicznej. Proces ten powoduje wytrącanie się minerałów i tworzenie charakterystycznych rurowatych konstrukcji.

Choć na takich głębokościach nie dociera światło słoneczne, życie w tych obszarach opiera się nie na fotosyntezie, lecz na chemosyntezie. Wycieki i rozpuszczone minerały stanowią podstawę pokarmową dla organizmów, które przystosowały się do ekstremalnych warunków i wykorzystują reakcje chemiczne do pozyskania energii.

Niezwykła kraina na granicy płyt tektonicznych

Pole Jøtul znajduje się na granicy dwóch płyt tektonicznych Ziemi, na grzbiecie śródoceanicznym, gdzie płyty oddalają się od siebie, tworząc nowy materiał skorupy ziemskej. To obszar do niedawna uznawany za białą plamę na mapach oceanograficznych.

W 2022 roku naukowcy odkryli ślady chemii hydrotermalnej w tym rejonie i zdecydowali się na badania obszaru. Autonomiczny batyskaf MARUM-QUEST zanurzył się ponad 3 km w głąb oceanu, dokonując obserwacji i pobierając próbki skalne.

Odnalezione kominy hydrotermalne stanowią połączenie systemu hydrotermalnego Zamku Lokiego na obszarze Grzbietów Mohnsa i Knipovicha oraz pola hydrotermalnego Aurora na Grzbiecie Gakkela. To istotne odkrycie dla zrozumienia składu chemicznego oceanów oraz cyrkulacji pierwiastków, w tym węgla, w oceanach.