Długo oczekiwany czas nadejścia najdłuższego dnia w roku, rozpoczyna astronomiczne lato.

Długo oczekiwany czas nadejścia najdłuższego dnia w roku, rozpoczyna astronomiczne lato.

20 marca 2024 miała miejsce równonoc wiosenna. Od tego momentu dni są już dłuższe od nocy. Teraz czas na przesilenie letnie. W astronomii przesilenie letnie sygnalizuje zakończenie wiosny i nadejście lata na półkuli północnej. Lato trwa aż do równonocy jesiennej, która w 2024 roku wypada 22 września w niedzielę.

Przesilenie letnie – definicja i zjawiska

Podczas przesilenia letniego Słońce znajduje się w swoim najbardziej północnym punkcie na nieboskłonie, jak obserwowane z Ziemi. Przesilenia, zarówno letnie jak i zimowe, są momentami w roku, kiedy dzień jest najdłuższy oraz najkrótszy, co jest bezpośrednio związane z nachyleniem osi Ziemi oraz jej ruchem orbitalnym wokół Słońca.

  1. Przesilenie letnie występuje zazwyczaj 20 lub 21 czerwca na półkuli północnej, gdzie w tym dniu Słońce osiąga swoje najwyższe położenie na nieboskłonie. Jest to dzień lata, charakteryzujący się najdłuższym dniem i najkrótszą nocą w całym roku.
  2. Przesilenie zimowe przypada na 21 lub 22 grudnia i odznacza się najkrótszym dniem oraz najdłuższą nocą w roku na półkuli północnej. Wtedy Słońce osiąga swoje najniższe położenie na nieboskłonie.

Dni stają się krótsze – dlaczego?

Po przesileniu letnim dni zaczynają stopniowo stawać się krótsze, co jest rezultatem zmieniającego się kąta nachylenia w stosunku do Słońca. Proces ten trwa aż do przesilenia zimowego, kiedy dni zaczynają znowu stopniowo wydłużać się.

Wpływ i znaczenie przesilenia letniego

Przesilenia mają znaczący wpływ na rożnorodne kultury, będąc okazją do obchodów licznych festiwali i tradycji, które wywodzą się z dawnych wierzeń i stanowią celebrację światła podczas lata oraz symboliczne odrodzenie słońca w zimie. Te zjawiska oddziałują nie tylko na kalendarz astronomiczny, lecz także na rolnictwo, ekosystemy oraz na nastroje i samopoczucie ludzi.

Zachęcamy do obserwacji przesileń i przeżywania tych wyjątkowych momentów, które przypominają nam o ciągłej zmienności i naturalnym rytmie świata.