Kongres Zdrowia Psychicznego: Indywidualnie jako krople, wspólnie jako ocean

Kongres Zdrowia Psychicznego: Indywidualnie jako krople, wspólnie jako ocean

Więcej takich historii znajdziesz na stronie głównej Onetu

Kongres społecznego ruchu

Kongres, który nie jest konferencją naukową, ale społecznym i oddolnym ruchem, został zorganizowany przez osoby doświadczające kryzysów psychicznych, ich rodziny i bliskich, wspólnie z ekspertami. Wszystkie wystąpienia zostały nagrane i będą udostępniane na YouTube przez Fundację eFkropka.

Grzegorz Saj: Ta ścieżka prowadzi nad przepaścią. Sam pamiętam dramatyczne słowa pacjentów

Podczas kongresu omówiono wiele kluczowych kwestii, takich jak obecny stan ochrony zdrowia psychicznego w Polsce, rola szkół w edukacji na temat zdrowia psychicznego i zapobieganiu załamaniom zdrowia psychicznego, rola pracodawców w zapobieganiu wypaleniu i mobbingowi, a także przyszłość psychiatrycznej opieki szpitalnej.

Przychodzi Polak do lekarza. Czyli jak NFZ z grudnia robi marzec

Ponadto, uczestnicy kongresu dyskutowali o prawach i wolnościach osób doświadczających kryzysów psychicznych, przeszkodach w budowaniu skutecznego systemu ochrony zdrowia psychicznego, sposobach radzenia sobie ze stereotypami dotyczącymi doświadczenia załamania zdrowia psychicznego, a także o działaniach wspierających uchodźców.

Marsz Żółtej Wstążki wołaniem o rozwój opieki psychiatrycznej

Kongresowi towarzyszył Marsz Żółtej Wstążki, czyli marsz solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu i ich bliskimi. Wszystko to stanowi część większych starań o poprawę opieki nad zdrowiem psychicznym w Polsce, co obejmuje rozwijanie współpracy międzysektorowej i działania profilaktyczne.

W wyniku tych działań, w Polsce powstało już 108 Centrów Zdrowia Psychicznego, które obejmują opieką około 32 proc. mieszkańców kraju. Cele na przyszłość to dalsze zmiany prawne i powstanie 300 takich centrów do końca 2027 r.

Ciąża za zamkniętymi drzwiami. „Odmawiały przyjęcia leków w obawie o zdrowie dziecka”

IV Kongres Zdrowia Psychicznego okazał się ważnym wydarzeniem, które skupiło się na wspólnej pracy na rzecz zdrowia psychicznego. Jak podkreślono podczas kongresu, „osobno jesteśmy kroplami, razem oceanem”.