Odkrycie starożytnego monumentu o średnicy niemal 50 metrów podczas prac budowlanych na lotnisku na Krecie

Odkrycie starożytnego monumentu o średnicy niemal 50 metrów podczas prac budowlanych na lotnisku na Krecie

Monument w kształcie okręgu o średnicy około 48 m został odkryty podczas prac przygotowawczych pod nowe międzynarodowe lotnisko w okolicach Chanii. Obiekt ten znajduje się na szczycie wzgórza Papoura, na wysokości 494 m, gdzie planowano zainstalować radar dla lotniska.

Rząd w Atenach zwołał posiedzenie w sprawie odkrytego zabytku

Rząd w Atenach zorganizował posiedzenie w sprawie monumentu w kształcie okręgu, aby omówić dalsze prace nad budową portu lotniczego. Podkreślono konieczność zapewnienia, aby prace budowlane nie naruszały znaleziska archeologicznego ani nie utrudniały działań badawczych archeologom.

Decyzja rządu dotycząca dalszych działań wokół odkrytego zabytku musi uwzględniać jego zachowanie i odpowiednie zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami. Sprawa budowy portu lotniczego w Chanii podlega pod nadzór ministerstwa kultury w Grecji.