Ministerstwo prezentuje szczegóły nowego programu dotyczącego Stref Czystego Transportu

Ministerstwo prezentuje szczegóły nowego programu dotyczącego Stref Czystego Transportu

Zgodnie z danymi Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, planowane jest wprowadzenie stref czystego transportu w czterech polskich miastach, zgodnie z danymi za 2023 r.

Projekt ustawy przewiduje ustalenie dopuszczalnego poziomu zanieczyszczeń w powietrzu oraz możliwość indywidualnych wyłączeń, takich jak dla mieszkańców, co nadal będzie w gestii miast.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje, że samorządy będą miały możliwość wprowadzania stopniowych zmian, a jako przykład działania wskazuje Warszawę, gdzie od lipca 2024 r. funkcjonuje strefa czystego transportu, z wyłączeniami dla mieszkańców do 2027 r.

Ponadto, planowany jest udział Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii oraz podmiotów świadczących usługi komunikacji miejskiej w tego typu działaniach.

Zmiany w przepisach dotyczących stref czystego transportu mają przyczynić się do poprawy jakości powietrza poprzez redukcję emisji pochodzących z transportu, co ma być szczególnie istotne dla największych miast.

Autorzy projektu podkreślają, że wprowadzane zmiany powinny prowadzić do takiej poprawy sytuacji, jakby co roku zniknęło miasto o wielkości Skierniewic.

Planowany termin przyjęcia projektu ustawy, oznaczonego numerem UD52, zostanie ustalony przez rząd w odpowiednim czasie.