Sikorski wyznacza nowego przedstawiciela do spraw współpracy z Niemcami.

Sikorski wyznacza nowego przedstawiciela do spraw współpracy z Niemcami.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w sobotę, że Radosław Sikorski powołał 13 czerwca prof. Krzysztofa Ruchniewicza na stanowisko swojego pełnomocnika do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej. Resort wyjaśnił w komunikacie, że jego głównymi zadaniami będą formułowanie propozycji mających na celu poprawę polsko-niemieckiej współpracy społecznej i przygranicznej, a także wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju polsko-niemieckich kontaktów społecznych.

Prof. Ruchniewicz zajmie się w MSZ także współpracą z Koordynatorem do spraw Niemiecko-Polskiej Współpracy Międzyspołecznej i Przygranicznej oraz będzie wspierał szefa MSZ w dialogu ze stroną niemiecką w obszarze polityki historycznej. Do zadań pełnomocnika będzie należało również monitorowanie stanu realizacji Domu Niemiecko-Polskiego w Berlinie i podejmowanie działań, mających na celu uwzględnienie przez stronę niemiecką polskich interesów w ramach tego projektu.

Prof. Ruchniewicz będzie dbał o zaangażowanie na rzecz realnego zwiększenia dostępności nauczania języka polskiego w Republice Federalnej Niemiec.

Nowy pełnomocnik Sikorskiego. Kim jest prof. Ruchniewicz? Prof. Krzysztof Henryk Ruchniewicz jest historykiem, niemcoznawcą, dyrektorem Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, członkiem Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego na kadencję 2020–2024. W 2023 r. został laureatem nagrody Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W uzasadnieniu podkreślono m.in. jego wybitne zasługi na rzecz porozumienia polsko-niemieckiego i idei europejskiej.

Otrzymał również Złoty Krzyż Zasługi „za zasługi na rzecz rozwoju nauki” (2011 r.), Krzyż Zasługi na Wstędze Orderu Zasługi RFN (Niemcy) „za zaangażowanie na rzecz przyjaźni polsko-niemieckiej oraz jego pracę naukową w tym obszarze” (2019 r.) oraz Medal upamiętniający 30 rocznicę Pokojowej Rewolucji i Zjednoczenia Niemiec „Sachsen – Land der Friedlichen Revolution” za szczególne zasługi dla relacji polsko-niemieckich i zaangażowanie obywatelskie (2021 r.).