Dodatkowe środki na koncie – oto jak zyskać więcej pieniędzy!

Dodatkowe środki na koncie – oto jak zyskać więcej pieniędzy!

Rozkłady jazdy

Wakacyjna korekta rozkładu PKP. Dotyczy m.in. miast nadmorskich

Quiz PRL

QUIZ PRL. Obrzydliwe smaki dzieciństwa w PRL. Co jadły przedszkolaki i dlaczego to nienawidziły?

Rynek nieruchomości

Kim jest flipper nieruchomości? Mogą działać na granicy oszustwa

Prawo bankowe

Zwrot kosztów pogrzebu. Komu bank wypłaci pieniądze? Ujawnili nowe taryfy

Szykuje się szokująca podwyżka. Ile zapłacimy za gaz już od 1 lipca?

Spis treści

Główne założenia ustawy o bonie energetycznym

 1. Kluczowe terminy bonu energetycznego
 2. Dla kogo bon — dopłata do prądu
 3. Wysokość bonu energetycznego
 4. Zasada złotówka za złotówkę
 5. Kto dostanie nawet 1200 zł?
 6. Gdzie i kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny?
 7. Co powinien zawierać wniosek?
 8. Kiedy wypłata bonów?

Tarcza antyinflacyjna, która od 2022 roku chroniła Polaków przed gwałtownym wzrostem cen energii elektrycznej, przestanie działać w pełnym zakresie już 30 czerwca 2024 roku. Co dalej?

Rząd przedstawił projekt ustawy wprowadzającej bon energetyczny jako formę rekompensaty dla części odbiorców.

Ustawa o bonie energetycznym została uchwalona przez Sejm 23 maja 2024 r. i czeka na podpis Prezydenta.

Zakłada ona jednorazowe wsparcie finansowe w postaci bonu dla około 3,5 mln gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Główne założenia ustawy o bonie energetycznym

Bon energetyczny: Będzie to jednorazowe świadczenie pieniężne dla uprawnionych gospodarstw domowych.

Uprawnieni: O pomoc będą mogli ubiegać się m.in. ci, których dochód na osobę w 2023 r. nie przekroczył 2500 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub 1700 zł w wieloosobowym.

Kwota bonu: Wysokość bonu uzależniona będzie od liczby osób w gospodarstwie domowym i sposobu ogrzewania. Maksymalny bon wyniesie 1350 zł.

Termin wniosków: O bon będzie można ubiegać się od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. drogą elektroniczną lub w gminie.

Zwiększenie maksymalnej ceny energii: Ustawa przewiduje również podniesienie maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z 412 zł do 500 zł za MWh.

Kluczowe terminy bonu energetycznego

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku.

Gminy będą miały 60 dni na rozpatrzenie wniosków.

W większości przypadków wypłata bonu nastąpi jeszcze w tym roku, jednak w niektórych sytuacjach może zostać przeniesiona na początek 2025 roku.

Dla kogo bon — dopłata do prądu

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, bon energetyczny będzie skierowany do zróżnicowanych grup odbiorców, którzy z różnych powodów mają problemy z pokrywaniem kosztów rachunków za energię.

Wśród uprawnionych do bonu znajdą się m.in.:

 • Emeryci o niskich świadczeniach:
  • Świadczenie poniżej minimalnej emerytury
  • Świadczenie równe minimalnej emeryturze
 • Osoby korzystające z pomocy społecznej

Ustawa ma na celu złagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen energii dla osób o najniższych dochodach. Bon energetyczny to jednorazowe świadczenie pieniężne, które ma pomóc w pokryciu kosztów rachunków za energię elektryczną.

Wartość bonu energetycznego będzie wahać się od 300 do 1200 zł, w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym, dochodu i rodzaju ogrzewania.

Wysokość bonu energetycznego

Bon energetyczny to zróżnicowane kwoty dla różnych grup gospodarstw domowych.

Projekt ustawy o bonie energetycznym zakłada podział gospodarstw domowych na cztery grupy, dla których przewidziano różne kwoty bonu w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym:

 • bon 300 zł dla gospodarstw 1-osobowych,
 • bon 400 zł dla gospodarstw 2-3-osobowych,
 • bon 500 zł dla gospodarstw 4-5-osobowych,
 • bon 600 zł dla gospodarstw 6-osobowych i większych.

Zasada złotówka za złotówkę

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę.

Bon energetyczny będzie więc przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.

Kto dostanie nawet 1200 zł?

Gospodarstwa, które do ogrzewania używają energii elektrycznej (jest tylko 5 proc. takich gospodarstw) otrzymają bon dwukrotnie wyższy (od 600 zł do 1200 zł).

Wynika to z tego, że wykorzystywanie do ogrzewania źródeł zasilanych energią elektryczną sprawia, że rachunki za prąd są najwyższe.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o bon energetyczny?

Wniosek dotyczący bonu energetycznego trzeba będzie złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która go składa.

Termin złożenia wniosku to okres od 1 sierpnia do 30 września 2024 r.

Co powinien zawierać wniosek?

Wniosek o bon energetyczny powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, miejsce zamieszkania lub pobytu, numer PESEL, serię i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, dane kontaktowe),
 • dane dotyczące dochodów wnioskodawcy: informacje niezbędne do ustalenia i weryfikacji jego dochodów,
 • informacje o głównym źródle ogrzewania gospodarstwa domowego,
 • w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego: dane i informacje dotyczące członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy,
 • jeżeli wnioskodawca chce dostać bon energetyczny na rachunek bankowy, potrzebny będzie numer rachunku płatniczego oraz imię i nazwisko jego właściciela,
 • oświadczenie o tym, że informacje przedstawione we wniosku są zgodne z prawdą.

Kiedy wypłata bonów?

Na rozpatrzenie wniosku gmina będzie miała 60 dni, a wypłata pieniędzy powinna być zrealizowana jesienią lub zimą 2024 r.

W niektórych sytuacjach rząd może przesunąć wypłaty bonów na początek 2025 roku.

Uwaga! Jeżeli bon zostanie przyznany w nieprawidłowo ustalonej wysokości lub się komuś nie należy, kwota nienależnie pobranych środków podlega zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

QUIZ PRL. Zakupy w PRL. Wyzwanie dla łowców okazji i kolejkowiczów!