Problemy z opieką medyczną: Pacjenci umierają po opuszczeniu szpitali. Rada Pacjentów Polskich wzywa do działania.

Problemy z opieką medyczną: Pacjenci umierają po opuszczeniu szpitali. Rada Pacjentów Polskich wzywa do działania.

Jest obecnie kilka przypadków nagłych zgonów pacjentów zaraz po opuszczeniu placówki medycznej. Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, w rozmowie z nami skomentował tę sytuację i zaznaczył, gdzie można szukać pomocy w przypadku braku odpowiedniej opieki medycznej oraz gdy lekarz sugeruje wypis pacjenta, mimo zgłoszonych problemów zdrowotnych.

Analiza oraz wsparcie

Chmielowiec podkreślił, że każdy przypadek zgonu pacjenta po opuszczeniu placówki medycznej jest dokładnie analizowany. Dopiero po zebraniu całego materiału dowodowego można ocenić, czy doszło do naruszenia praw pacjenta. Działania Rzecznika Prawa Pacjenta skupiają się na pacjencie, zapewnieniu wysokiej jakości usług medycznych, zwiększaniu świadomości na temat praw pacjenta i ich przestrzeganiu.

Szpitalne oddziały ratunkowe

Część pacjentów spędza długie godziny na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR). Chmielowiec zwrócił uwagę, że chorzy powinni otrzymać szybką pomoc na tych oddziałach. Kolejność przyjęcia pacjenta zależy od jego stanu zdrowia. Po przybyciu na SOR pacjent powinien zostać poddany ocenie medycznej, a jego przypadek sklasyfikowany w jednej z pięciu kategorii na podstawie pilności interwencji medycznej.

  • Kategoria czerwona oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem.
  • Kategoria niebieska oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Personel SOR ma obowiązek poinformować pacjenta lub towarzyszącą osobę o przydzielonej kategorii pilności oraz maksymalnym przewidywanym czasie oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem.

Ważne informacje dla pacjentów

Rzecznik Praw Pacjenta zaznaczył, że gdy pacjent czuje, że jego życie lub zdrowie jest zagrożone, a pomoc medyczna nie jest udzielana, może skorzystać z bezpłatnej infolinii całodobowej. Jednocześnie przypomniał o możliwości kontaktu drogą elektroniczną pod adresem [email protected] oraz o istnieniu Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, który zapewnia wsparcie pacjentom lub ich rodzinom w przypadku zdarzeń medycznych.

Historie zgonów pacjentów

  1. W marcu opisano przypadek nastolatki, która zmarła po zgłoszeniu się o pomoc do placówki zdrowia.
  2. W kwietniu zmarł 29-latek, który został wypisany z szpitala i kilka godzin później zmarł na ulicy.
  3. Pod koniec kwietnia zmarł 30-latek wracający z placówki zdrowia w Rzeszowie.
  4. W maju zmarła 31-latka, która zgłosiła się z pilnym skierowaniem do szpitala w Bydgoszczy.